4 December, 2022

Makine Öğrenmesi

Makine öğrenmesi; makinenin verileri analiz edip, sonuçlar çıkarması ve çıkardığı bu sonuçlara göre yeni bir davranış oluşturması veya geliştirmesidir. Makine öğrenmesi alanındaki gelişmeleri paylaşıyoruz