25 May, 2022

Pazarlamada Veri Madenciliği

Pazarlamada Veri Madenciliği

Satış ve pazarlama sektörü big data (büyük veri) ile gözle görülür bir değişim geçirmektedir. Satış döngüsünün bütün aşamalarında büyük veri kullanılmaktadır. Büyük veri ve pazarlama birbirinden ayrı düşünülemeyecek iki kavramdır. Gelişmiş analiz teknolojileri ve büyük veri altyapısı entegre edildiğinde etkili bir satış hamlesi sağlanmış olur.

Big Data (Büyük Veri) Nedir?

Veriler yapılandırılmış ve yapılandırılmamış olarak ikiye ayrılmaktadır. Yapılandırılmış veriye örnek olarak faturalar, sınav sonuçları, banka ödemeleri,        e-devlet kayıtları verilebilir. Sosyal medya, reklam tıklamaları ve web gezinmeleri ise yapılandırılmamış veriye örnektir. Dolayısıyla big data ve reklam sektörü birbirinden ayrı düşünülmemelidir.

Büyük veri teknik olarak 100 terabayt ile 1 petabayt arasında yer alan yelpazeyi kapsamaktadır. Big data aslında diskte çok fazla yer tutan veri anlamında kullanılmamaktadır. Aynı zamanda geleneksel yöntemler ile işlenemeyen verileri de kapsamaktadır.

Yani büyük veri; toplumsal medya paylaşımları, bloglar, ağ günlükleri, fotoğraf, video, log dosyaları gibi değişik kaynaklardan toplanan bütün verinin, işlenebilir ve anlamlı hale dönüştürülmüş biçimine denilir. Büyük Veri temelde 5 bileşenden oluşmaktadır ve 5V adıyla genel bir başlık altında toplanabilir. 5V’nin açılımı; velocity (hız), verification(doğrulama), value (değer), variety (çeşitlilik) ve volume (hacim) şeklindedir. Büyük veri oluşumu sırasında veri yığını bu filtreleme basamaklarından geçmektedir.

Big Data Pazarlama ve Satışta Nasıl Kullanılır?

Büyük veri adı altında anlamlı ve işlenebilir hale gelen veri yığını, satış ve pazarlama süreçlerinin yönetiminde kullanılmaktadır. Büyük veri sayesinde mevcut satış profillerinin ve müşteri alışkanlıklarının ve değerlendirilmesi ile satış planlamasının etkinliği artmaktadır.

Bu durum açıkça pazarlamaya yeni bir yapı kazandırmaktadır. Örneğin, “canı sıkkın” olma durumunu içeren tweetler otomatik olarak tespit edildiğinde kullanıcılarla tweet aracılığıyla iletişime geçilerek özel mesajlar ve promosyonlar dağıtılabilmektedir.

Veri Madenciliği Nedir?

Büyük veri ile birlikte sıkça adı duyulan bir başka konu veri madenciliği (data mining)’dir. Veri madenciliği pazarlama alanında oldukça önemlidir. Genel olarak veri madenciliği, büyük miktarda verinin içinden anlamlı sonuçlar çıkarmak amacıyla otomatik veya yarı otomatik yöntemlerle verinin işlenmesi ve anlamlı şekle getirilmesidir. Görüldüğü gibi big data ve reklamcılık ile pazarlama sektörü iç içe geçmiş kavramlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir